نمایه شرکت

DERCO در سال 2003 تاسیس شد. ماموریت تیم DERCO تبدیل شدن به یکی از حرفه ای ترین تولید کنندگان قالب در چین است، ما 6000 متر مربع کارخانه داریم تا راه حل قالب گیری تزریقی یک مرحله ای را برای مشتریان ارائه دهیم. از جمله بهره برداری محصول، طراحی و ساخت قالب، قالب گیری تزریقی.
ویدئو